flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492


«Затверджено»

Головою Личаківського

районного суду м. Львова

 

 

ПРАВИЛА

Внутрішнього трудового розпорядку

У Личаківському районному суді м. Львова

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.Правила внутрішнього трудового розпорядку в будинку правосуддя (надалі Правила) визначають тривалість робочого часу і режим роботи працівників, а також вимоги щодо його дотримання.

 

1.2. Правила мають загальний характер, є обов»язковими для виконання всіма працівниками суду, громадянами, представниками підприємств, установ і організацій при перебуванні в приміщенні суду.

 

  1. РОБОЧИЙ ЧАС ТА ЙОГО ТРИВАЛІСТЬ

 

2.1.Тривалість робочого часу працівників складає 40 годин в тиждень, у т.ч.:

- понеділок, вівторок, середа, четвер – з 8.30 год. до 17.30 год.;

- п»ятниця – з 8.30 год. до 16.45 год.;

- обідня перерва – з 13.00 год. до 13.45 год.;

- вихідні дні – субота і неділя.

Вихід на роботу фіксується за підписом працівника у журналі обліку, який ведеться в будинку правосуддя.

 

Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи працівники зобов»язані за наказом голови суду чи заступника голови суду виходити на роботу у вихідні, святкові та неробочі дні, робота за які компенсується відповідно до чинного  законодавства.

 

2.2. Працівники суду зобов»язані:

 

2.2.1. раціонально використовувати робочий час з метою виконання покладених на них службових обов»язків;

2.2.2. зберігати державну таємницю, не розголошувати інформацію про громадян, яка стала їм відома під час виконання обов»язків, а також інформацію, яка відповідно до чинного законодавства не підлягає розголошенню;

2.2.3. постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати професійну кваліфікацію;

2.2.4. проявляти ініціативу у роботі;

2.2.5. бережливо ставитися до державного та комунального майна;

2.2.6. економно використовувати витратні матеріали та фінансові ресурси, пов»язані з утриманням і експлуатацією приміщень та обладнання;

2.2.7.  не відчиняти без особливої необхідності вікна у період опалювального сезону;

2.2.8. на час виходу із службових приміщень замикати двері ключем та не залишати у них відвідувачів;

2.2.9. залишаючи приміщення, вимикати світло, обладнання, зачиняти вікна, кватирки, вмикати охоронну сигналізацію;

2.2.10. дотримуватись правил пожежної безпеки, охорони праці;

2.2.11. використовувати міжміські телефонні розмови лише в службових цілях.

 

2.3. Працівникам суду забороняється:

 

2.3.1. брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України, державної служби, ускладнюють функціонування управління;

2.3.2. вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого службового становища, з корисливою метою, а також діяння, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;

2.3.3. виявляти упередженість або прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, органу, об»єднання громадян або конкретної особи всупереч інтересам служби;

 

2.4. Голова суду та заступник голови суду зобов»язані:

 

2.4.1. правильно організовувати робочий час та його облік;

2.4.2. покращувати умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць;

2.4.3. забезпечити належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляцію та створити необхідні умови для збереження дорученого працівниками майна.

2.4.4. забезпечити використання наданої ТУ ДСА в Львівській області оргтехніки за призначенням.

 

 

 

 

 

 

3. ВИКОРИСТАННЯ ПРИМІЩЕНЬ

 

3.1.Вхід у приміщення будинку правосуддя здійснюється у такому порядку:

з 8.00 год.

3.1.1.  для працівників суду – за службовими посвідченнями;

 

з 9.00 год.

3.1.2. для працівників інших державних органів – за службовими посвідченнями;

3.1.3.для депутатів усіх рівнів – за депутатськими посвідченнями;

3.1.4.для керівників підприємств, установ, організацій за списками попередньо погодженими з керівництвом управління;

3.1.5. для делегацій, що прибувають в будинок правосуддя у супроводі відповідальних працівників ТУ ДСА, ДСА, керівників апеляційного суду, голів судів;

з 10.00 год.

3.1.6.вільний вхід для всіх зацікавлених осіб згідно графіку прийому громадян.

3.2.Вхід відвідувачів з великогабаритними речами (крім жіночих сумок, барсеток, папок та портфелів) – обмежений. Ручний багаж великих розмірів, за винятком обладнання, що належить представникам преси, підлягає здачі на відповідальне зберігання у камери схову (за наявності таких).

3.3.Охорона не несе відповідальності за документи, коштовності, валютні кошти, що знаходяться у ручному багажі і не представлені охоронцеві.

3.4.Вільний вхід відвідувачів у будинок правосуддя припиняється за 15 хвилин до закінчення робочого дня. Працівники суду повинні завершити роботу та залишити приміщення до 19-00 год. з дотриманням вимог цих Правил.

3.5.Технічний персонал допускається у приміщення за посвідченнями перед початком робочого дня з 6.00 год. і після закінчення робочого дня до 21.00 год.

Прибирання службових приміщень проводиться при зачинених дверях кабінетів.

3.6.Службові приміщення використовуються за функціональним призначенням. Відповідальність за використання приміщень покладається на склад відповідного суду (суддя, помічник судді, секретар судових засідань).

3.7.Винесення матеріальних цінностей дозволяється за перепусткою або накладною, підписаною керівництвом суду. Копії перепусток або накладних залишаються у співробітників судової міліції.

3.8.Під час несення служби працівник судової міліції забезпечує пропускний режим, не допускає на пост по сторонніх осіб і скупчення громадян у вестибюлі. Слідкує за тим, щоб у вестибюлі працівники і відвідувачі дотримувались правил громадського порядку і протипожежної безпеки.

3.9. Паління в приміщенні суду суворо заборонено.

3.10.Працівники судової міліції ведуть журнал обліку осіб, що перебувають у будинку правосуддя після 19.00 год.

3.11.Працівники судової міліції здійснюють свої повноваження відповідно до Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» та Інструкції, затвердженої у встановленому порядку.

3.12.Працівники судової міліції зобов»язані здійснювати постійний нагляд за дотримання правопорядку у суді.

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН

4.1 В приміщенні будинку правосуддя на видному місці вивішується графік прийому громадян керівництвом суду.

4.2. Прийом громадян фіксується в спеціально заведених журналах та здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян» та Інструкції з діловодства.

 

5. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

5.1.Контроль за виконанням Правил покладається на голову суду та заступника голови суду, керівника апарату суду.

 

5.2.Відповідальність за стан і дотримання перепускного режиму покладається на чергового працівника судової міліції.

 

5.3.Працівники суду за невиконання без поважних причин обов»язків, покладених на них цими Правилами притягуються до дисциплінарної відповідальності і несуть матеріальну відповідальність відповідно до чинного законодавства.

 

5.4.До громадян, які допускають порушення цих правил, можуть бути застосовані такі заходи впливу:

5.4.1. зауваження;

5.4.2. випровадження з будинку правосуддя;

5.4.3. притягнення до відповідальності відповідно до чинного законодавства;

 

5.5.Правила внутрішнього трудового розпорядку вивішуються у будинку правосуддя на видному місці.

 

5.6.Ознайомлення працівників з правилами внутрішнього трудового розпорядку проводиться під розписку.

 

 

 

Рішення зборів державних службовців 

Личаківського районного суду м. Львова

№ 01 від « 13 » жовтня 2016

 

 

 


   ПРАВИЛА

 

внутрішнього службового розпорядку державних службовців Личаківського рацонного суду м. Львова

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Ці правила визначають загальні положення щодо організації внутрішнього службового розпорядку Личаківського районного суду м. Львова його апарату, режим роботи, засади регулювання службових відносин, умови перебування державного службовця в суді та забезпечення раціонального використання робочого часу, а також інші положення.

 

1.2. Службова дисципліна у Личаківському районному суді м. Львова ґрунтується на засадах сумлінного та професійного виконання державним службовцем своїх обов’язків, створення належних умов для ефективної роботи, їх матеріально-технічного забезпечення, заохочення за результатами роботи.

 

1.3. Правила внутрішнього службового розпорядку в суді затверджуються загальними зборами (конференцією) державних службовців суду за поданням керівника апарату суду на основі Типових правил внутрішнього службового розпорядку, затверджених наказом Національного агентства України з питань державної служби 03.03.2016 № 50 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25.03.2016 за №457/28587.

 

1.4. Правила внутрішнього службового розпорядку Личаківського районного суду м. Львова доводяться до відома всіх державних службовців, які працюють у суді, під підпис.

 

1.5. Правила внутрішнього трудового розпорядку для усіх інших працівників апарату суду  затвердженні головою Личаківського районного суду м. Львова Гиричем С.В. від 10 грудня 2010 року.

 

 

ІІ. Загальні правила етичної поведінки в державному органі

 

2.1. Державні службовці повинні дотримуватись вимог етичної поведінки.

 

2.2. Державні службовці у своїй роботі повинні дотримуватись принципів професійності, принциповості та доброзичливості, дбати про свою професійну честь і гідність.

 

2.3. Державні службовці повинні уникати нецензурної лексики, не допускати підвищеної інтонації під час спілкування. Неприпустимими є прояви зверхності, зневажливого ставлення до колег та громадян.

 

2.4. Державні службовці під час виконання своїх посадових обов’язків повинні дотримуватися взаємоповаги, ділового стилю спілкування, виявляти принциповість і витримку.

 

ІІІ. Робочий час і час відпочинку державного службовця

 

3.1. Тривалість робочого часу державного службовця становить 40 годин на тиждень.

 

3.2. У Личаківському районному суді м. Львова встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними суботою і неділею.

 

Режим роботи суду встановлюється з урахуванням загальноприйнятого режиму роботи підприємств, установ і організацій у певній місцевості.

 

У зв’язку зі службовою необхідністю, зумовленою специфікою та особливостями роботи у суді (його структурному підрозділі), може встановлюватися інший режим роботи відповідно до законодавства про працю.

 

3.3. Початок та кінець робочого часу, перерва, що надається для відпочинку і харчування, встановлюються для державного службовця з урахуванням режиму роботи суду.

 

Тривалість перерви для відпочинку і харчування становить 45 хвилин з 13 години до 13 години 45 хвилин. Перерва не включається в робочий час, і державний службовець може використовувати її на свій розсуд. На цей час він може відлучатися з місця роботи.

       

  Відповідно до чинного режиму роботи в суді встановлюється такий службовий розпорядок:

        

Понеділок- П’ятниця

Початок роботи

         08:30

Перерва на обід

13:00-13:45

Закінчення роботи

  Понеділок-четвер  17:30 ; п’ятниця 16:45

                                        

 

3.4. Напередодні святкових днів, що визначенні статтею 73 Кодексу законів про працю України, тривалість робочого дня скорочується на одну годину.

 

3.5. Працівникам забороняється відволікати державного службовця від виконання його посадових обов’язків.

 

3.6. Облік робочого часу у суді здійснюється у відповідному табелі робочого часу та за допомогою відповідної електронної системи контролю доступу до суду.

 

Для забезпечення контролю своєчасного виходу прибуття на роботу відомості зазначених систем обліку робочого часу подаються відповідальною особою до відділу служби управління персоналом суду.

 

3.7. Вихід державного службовця за межі адміністративної будівлі суду у робочий час зі службових питань відбувається з відома його безпосереднього керівника.

 

ІV. Порядок повідомлення державним службовцем про свою відсутність

 

4.1. Державний службовець повідомляє свого безпосереднього керівника про свою відсутність на роботі у письмовій формі, засобами електронного чи телефонного зв’язку або іншим доступним способом.

 

4.2. У разі недотримання державним службовцем вимог пункту 1 цього розділу складається акт про відсутність державного службовця на робочому місці.

 

4.3. У разі ненадання державним службовцем доказів поважності причини своєї відсутності на роботі він повинен подати письмові пояснення на ім’я керівника апарату Личаківського районного суду м. Львова щодо причин своєї відсутності.

 

  1. Перебування державного службовця в Личаківському районному суді м. Львова у вихідні, святкові, неробочі дні та після закінчення робочого часу.

 

5.1. Для виконання невідкладних завдань державний службовець може залучатись до роботи понад установлену тривалість робочого дня за наказом (розпорядженням) керівника апарату суду, в тому числі у вихідні, святкові, неробочі дні, а також у нічний час з компенсацією за роботу відповідно до законодавства.

 

Тривалість роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час для кожного державного службовця не повинна перевищувати чотири години протягом двох днів поспіль і 120 годин на рік.

 

5.2. Керівник апарату суду за потреби може залучати державних службовців до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні.

 

Чергування державного службовця після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні здійснюється згідно з графіком, який розробляється відділом служби управління персоналом і затверджується керівником апарату суду.

 

5.3. У графіку чергування зазначаються: завдання, яке потребує виконання, відповідальний державний службовець, його посада, місце, дата та строк чергування.

 

5.4. У разі залучення до чергування після закінчення робочого дня, у вихідні, святкові і неробочі дні державного службовця, якого не включено до графіка, наступного робочого дня після чергування відповідна інформація подається відділом служби управління персоналом керівнику апарату суду для внесення в установленому порядку відповідних змін до такого графіка.

 

5.5. У разі залучення державного службовця до роботи понад установлену тривалість робочого дня у державному органі запроваджується підсумований облік робочого часу з тим, щоб тривалість робочого часу за обліковий період не перевищувала норми тривалості робочого часу.

 

За роботу в зазначені дні (час) державним службовцям надається грошова компенсація у розмірі та порядку, визначених законодавством про працю, або протягом місяця надаються відповідні дні відпочинку за заявами державних службовців.

 

5.6. Забороняється залучати до роботи понад установлену тривалість робочого дня, а також у вихідні, святкові та неробочі дні, у нічний час вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років. Жінки, які мають дітей віком від 3 до 14 років або дитину-інваліда, можуть залучатися до надурочних робіт лише за їхньою згодою. Залучення інвалідів до надурочних робіт можливе лише за їхньою згодою і за умови, що це не суперечить медичним рекомендаціям.

 

VІ. Порядок доведення до відома державного службовця нормативно-правових актів, наказів, доручень та розпоряджень зі службових питань.

 

6.1. Нормативно-правові акти, накази, доручення, розпорядження зі службових питань доводяться до відома державних службовців шляхом ознайомлення у паперовій або електронній формі з підтвердженням такого ознайомлення.

 

Підтвердженням може слугувати підпис державного службовця (у тому числі як відповідального виконавця) на документі, у журналі реєстрації документів або відповідний електронний цифровий підпис, який підтверджує ознайомлення з певним службовим документом в електронній формі.

 

6.2. Нормативно-правові акти, які підлягають офіційному оприлюдненню, доводяться до відома державного службовця шляхом їх оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, а також шляхом розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади та на власному сайті суду.

 

VІІ. Дотримання загальних інструкцій з охорони праці та протипожежної безпеки

 

7.1. Керівник органу державної влади зобов’язаний забезпечити безпечні умови праці, належний стан засобів протипожежної безпеки, санітарії і гігієни праці.

 

Інструктування з охорони праці та протипожежної безпеки має здійснювати особа, на яку покладені відповідні функції в суді.

 

7.2. Державний службовець повинен дотримуватись правил техніки безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної безпеки.

 

7.3. Умови праці на робочому місці, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються державним службовцем, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів з охорони праці.

 

7.4. За стан пожежної безпеки та дотримання інструкцій з охорони праці в Вінницькому окружному адміністративному суді відповідає керівник апарату суду та визначена ним відповідальна особа, на яку покладено такий обов’язок.

 

VIІI. Порядок прийняття та передачі діловодства (справ) і майна державним службовцем.

 

8.1. Державний службовець зобов’язаний до звільнення з посади чи переведення на іншу посаду передати справи і довірене у зв’язку з виконанням посадових обов’язків майно уповноваженій керівником апарату суду особі. Уповноважена особа зобов’язана прийняти справи і майно.

 

8.2. Факт передачі справ і майна засвідчується актом, який складається у двох примірниках і підписується уповноваженою особою, керівником відділу по роботі з персоналом та проходження державної служби та державним службовцем, який звільняється.

 

Один примірник акта видається державному службовцю, який звільняється чи переводиться на іншу посаду, інший примірник долучається до особової справи цього державного службовця.

 

ІХ. Прикінцеві положення

 

9.1. Недотримання вимог правил внутрішнього службового розпорядку є підставою для притягнення державного службовця до відповідальності у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

9.2. Питання, пов’язані із застосуванням правил внутрішнього службового розпорядку, вирішуються керівником апарату суду.