flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

  
                                     
Додаток N 1
до наказу керівника апарату
Личаківського районного суду м. Львова
30.12.2011 N 116
 
ІНСТРУКЦІЯ
про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або
друк документів, які надаються запитувачам інформації
 
1. Ця Інструкція відповідно до статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» визначає порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, які надаються запитувачам інформації (далі – фактичні витрати), обсяг яких більше як 10 сторінок (починаючи з 11 сторінки).
2. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат здійснюється у будь-якій фінансовій установі (банку) за реквізитами, зазначеними в додатку до Інструкції.
3. Розрахунок фактичних витрат покладається на відповідальну особу за організацію доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Личаківського районного суду м. Львова (далі – відповідальна особа) або безпосередньо на виконавця, який надаватиме відповідь на запит (далі – виконавець).
Розміри фактичних витрат:
 
 
Послуга, що надається
Норми витрат на виготовлення однієї сторінки
 
копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній 
друк)
 
 
0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)
 
 
0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
 
копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)
 
 
 
0,3 відсотка розміру мінімальної заробітної плати
 
Розмір фактичних витрат вираховується з урахуванням розміру мінімальної заробітної плати станом на дату направлення запитувачу інформації повідомлення про розмір фактичних витрат.
4. Відповідальна особа або безпосередньо виконавець не пізніше п’яти робочих днів із дня надходження запиту до суду повідомляє про це запитувача із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
Підтвердження оплати фактичних витрат здійснюється шляхом надіслання до Личаківського районного суду м. Львова оригіналу розрахункового документа.
5. Якщо кількість сторінок відповіді на запит на інформацію неможливо визначити заздалегідь, зважаючи на значний обсяг такої відповіді, відповідальна особа або безпосередньо виконавець, надсилає запитувачеві лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.
6. Відповідь на запит на інформацію не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням такої відповіді.
7. У разі ненадходження протягом одного місяця документів, що підтверджують повну оплату витрат, відповідальна особа робить відмітку про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію в автоматизованій системі діловодства суду та реєстраційному журналі запитів.
 
Додаток
до п.2 Інструкції
 
Надавач послуг:                    Личаківський районний суд м. Львова
Реєстраційний рахунок:        31259275210102   ГУДКСУ у Львівській області
МФО банку:                           825014
Код ЄДРПОУ:                        26306742
 
Платник:                                 ______________________________________________________
                                                   ______________________________________________________
 
РАХУНОК № _____
від ____ ____________ 20__ року
 
 
з/п
 
Найменування
 
Вартість виготовлення
1 сторінки
(без ПДВ),
грн.
 
 
Кількість сторінок,
од.
 
Ціна
(без ПДВ),
грн.
1.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру
 
 
 
2.
Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру
 
 
 
3.
Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо
 
 
 
 
             РАЗОМ
 
 
 
 
 
Всього до сплати: ________________________________________________
________________________________________________________________
                                                           (сума прописом)
 
Виконавець        _________________                  __________________________
                                             (підпис)                                                          посада (П.І.Б.)