flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

                                                                                                                                           Личаківський районний суд м.Львова

Прізвище, ім’я, по батькові,
адреса проживання заявника,
 поштовий індекс
 
 
Заява
 про видачу копії рішення (ухвали) суду
 
 
Прошу видати мені копію рішення (ухвали) суду по цивільній справі за позовом (прізвище, ім’я, по батькові позивача) до (прізвище, ім’я, по батькові відповідача) про (суть позовних вимог) №______ / ____ р.
 
Справа розглядалась (дата розгляду) суддею (прізвище, ім’я, по батькові).
  
Дата                                                                                                         Підпис
 
 
 
 
 
Личаківський районний суд м.Львова
 
Прізвище, ім’я, по батькові,
адреса проживання заявника,
поштовий індекс
 
 
Заява про видачу копії вироку
 
Прошу видати мені копію вироку суду по кримінальній справі про обвинувачення (прізвище, ім’я, по батькові засудженого) за ст._______ КК України №________ / ____ р.
 
Справа розглядалась (дата розгляду) суддею (прізвище, ім’я, по батькові).
 
Дата                                                                                                         Підпис
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Личаківський районний суд м.Львова
 
Прізвище, ім’я, по батькові,
адреса проживання заявника,
поштовий індекс
 
Заява
 про видачу виконавчого листа
 
 
 
Прошу видати мені виконавчий лист та звернути доу справі №___ за позовом (прізвище, ім’я, по батькові позивача)до (прізвище, ім’я, по батькові відповідача) про (суть позовних вимог) №________ / ____ р.
 
Справа розглядалась (дата розгляду) суддею (прізвище, ім’я, по батькові).
 
 
 
 
 
Дата                                                                                                         Підпис
 
 
 
Личаківський районний суд м.Львова
 
 
______________________,
(П.І.П. заявника)
що мешкає за адресою:
______________________
 (повна адреса заявника)
 
 
 
ЗАЯВА
 
Прошу надати для ознайомлення матеріали цивільної справи за позовом (заявою, скаргою) 
____________________________________________________________________
 (вказати сторони, що беруть участь у справі)
 ____________________________________________________________________
 (вказати суть спору)за №___________ /____ р.
 ____________________________________________________________________
(дата)                                                                                    (підпис заявника)  
Мені роз'яснено, що заборонено виносити справу з приміщення суду, робити в документах справи записи, виправлення, вилучати зі справи будь-які документи.
 
 (підпис заявника)
 
 
 Личаківський районний суд   м. Львова
 
 Судді __________________
 (прізвище,ініціали)
 _______________________
 (П.І.П. заявника - повністю)
 Адреса:________________
 
Заява
про надання дозволу на побачення
 
Прошу надати мені дозвіл на побачення з підсудним (засудженим) _________________________________________ (прізвище, ім.’я, по-батькові – повністю), ____________ року народження, який доводиться мені (вказати ступінь родинного споріднення).
 
 
Дата                                                                                                 Підпис
 
 

 

Зразок заяви про отримання подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів бюджету.