flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

 Історична довідка суду
 
                 Личаківський районний суд м. Львова, відповідно до положень Закону України "Про судоустрій та статус суддів", є місцевим загальним судом першої інстанції та розглядає цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи про адміністративні правопорушення. 
 
            Поділ міста на райони вперше був проведений наприкінці 1939 р. Спочатку були створені Центральний міський (з 1940 р. Сталінський), Залізнодорожний (з 1940 р. Залізнодорожний, потім Залізничний), Червоноармійський, Шевченківський райони м. Львова.
            Згідно із Законом СРСР „Про судоустрій СРСР, союзних і автономних республік” від 16 серпня 1938 р. основою судової системи УРСР вважався народний суд, до підсудності якого відносилась основна маса кримінальних і цивільних справ. Завданням народних судів визначалась охорона радянської законності і прав громадян. При цьому в межах кожного району міста та області діяла визначена кількість дільниць народних судів. Кількість народних судів для кожного району встановлювався Радою Народних Комісарів союзної республіки за представленням Народного комісара юстиції союзної республіки.
 
            Народні суди м. Львова розпочали свою діяльність у січні 1940 р. До 1948 р. судді призначалися райвиконкомами. З 1948 р. обиралися трудящими на основі загального виборчого права строком на 3 роки. В межах Червоноармійського району м. Львова в період 1940-1941 р.р., 1944-1945 р.р., зокрема, діяло 6 дільниць народних судів.
 
            Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 05.04.1951 р. у місті утворено Ленінський район (нині Галицький) з частин Сталінського, Залізничного та з Червоноармійського району м. Львова.
 
            У грудні 1958 р. Верховною Радою СРСР затверджено „Основи законодавства про судоустрій Союзу РСР, союзних і автономних республік”, згідно з якими Верховна Рада УРСР 30 червня 1960 року прийняла Закон „Про судоустрій Української РСР”. Відповідно до ст. 1 вказаного Закону правосуддя в Українській РСР здійснювалось Верховним судом Української РСР, обласними судами і районними (міськими) народними судами. Районний (міський) народний суд утворювався в кожному районі або місті, що не має районного поділу. Народні судді районних (міських) народних судів обирались громадянами району (міста) на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п’ять років. Районний (міський) народний суд розглядав всі цивільні і кримінальні справи, за винятком справ, віднесених законом до відання інших судів. Встановлювались вимоги до кандидатів у судді і народні засідателі. Зокрема, суддею і народним засідателем міг бути обраний кожний громадянин СРСР, який досяг до дня виборів 25 років (ст. 9).
 
            Червоноармійський (нині Личаківський район) у своїх сучасних територіальних межах утворено згідно Указу Президії Верховної Ради УРСР від 23 травня 1969 року з частин території Ленінського і Шевченківського районів м. Львова. У зв’язку з цим на території новоутвореного Червоноармійського району м. Львова відповідно до Постанови Президії Верховної Ради УРСР „Про внесення змін до Постанови Президії Верховної Ради УРСР „Про сітку районних (міських) народних судів та число народних суддів” від 9 червня 1969 р. № 1955-УП утворено Червоноармійський районний народний суд м. Львова (нині Личаківський районний суд м. Львова) з числом народних суддів – 4.
 
            У зв’язку з утворенням Червоноармійського районного народного суду м. Львова за поданням Голови Львівського обласного суду від 24.06.1969 р. рішенням Виконкому Львівської обласної ради депутатів трудящих від 18.07.1969р. № 527 на 10.08.1969 р. було призначено перші вибори на вакантні посади двох народних суддів суду.
 
            За результатами проведених виборів 10 серпня 1969 року першими суддями Червоноармійського районного народного суду м. Львова були обрані Мота Петро Іванович, Лісна Валентина Сергіївна. Проте через рік – 13 грудня 1970 р. відбулись чергові вибори суддів м. Львова, за результатами яких склад Червоноармійського районного народного суду м. Львова був сформований повністю. Суддями було обрано: Лісну Валентину Сергіївну, Мота Петра Івановича, Покотілову Марію Степанівну, Тиркало Павла Даниловича. Першим головою Червоноармійського районного народного суду м. Львова було обрано Тиркало Павла Даниловича.
 
            У подальшому порядок обрання (призначення) суддів неодноразово змінювався. Зокрема, Законом УРСР „Про судоустрій УРСР” в ред. 05.06.1981р. було збережено раніше існуючий порядок обрання суддів та передбачалось, що районний (міський) народний суд утворювався в районі, місті (крім міст районного підпорядкування), районі в місті. Народні судді районних (міських) народних судів обиралися громадянами району, міста, району в місті на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. Проте був змінений порядок обрання голови відповідного суду. У ст. 23 Закону було передбачено, що при обранні двох чи більше народних суддів районна, міська, районна в місті Рада народних депутатів затверджує на сесії голову відповідного районного (міського) народного суду з числа обраних народних суддів. Подання в цьому питанні вноситься начальником відділу юстиції виконавчого комітету обласної, Київської міської Ради народних депутатів.
 
            Законом України „Про судоустрій України” в ред. від 24.02.1994р. передбачалось, що судді районних (міських) судів обираються відповідно Верховною Радою Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів строком на десять років. Судді, які вперше пройшли конкурсний відбір, обираються на п'ять років. Голова районного (міського) суду і його заступник з числа обраних суддів затверджуються відповідно Верховною Радою Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими Радами народних депутатів за спільним поданням Голови Верховного Суду Республіки Крим та Міністра юстиції Республіки Крим, голови обласного, Київського та Севастопольського міських судів і начальника управління юстиції обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
 
            І, нарешті, із прийняттям Конституції України 28 червня 1996 року та прийняттям змін до Закону України „Про судоустрій України” у редакції від 21.06.2001 року був встановлений існуючий нині порядок обрання (призначення) суддів місцевих судів. Зокрема, у ст. 22 зазначеного Закону передбачалось, що судді місцевих судів обираються Верховною Радою України безстроково у порядку, встановленому законом. Судді місцевих судів, які вперше пройшли конкурсний відбір, призначаються Президентом України строком на п'ять років у порядку, встановленому законом. У зв’язку з прийняттям Рішення Конституційного Суду України від 16.05.2007р. у справі за конституційним поданням Вищої ради юстиції про офіційне тлумачення положення частини п'ятої статті 20 Закону України "Про судоустрій України" (справа про звільнення судді з адміністративної посади), яким дано роз’яснення щодо відсутності повноважень у Президента України на призначення суддів на адміністративні посади, повноваження щодо призначення суддів на адміністративні посади до врегулювання цього питання в законодавчому порядку на підставі Рішення Ради суддів України „Щодо призначення суддів на адміністративні посади в судах загальної юрисдикції та звільнення з цих посад” від 31.05.2007р. № 50 покладено на Раду суддів України.
 
            За період існування Личаківського (Червоноармійського) районного суду м. Львова на посадах голови суду працювали:
-                     Тиркало Павло Данилович (1969-1973 р.р.);
-                     Хлопоніна Марія Лазарівна (1973- 1979р.р.);
-                     Лейко Віктор Романович (1979-1990 р.р.);
-                     Бачун Олег Володимирович (1991- 2001 р.р.);
-                     Горецький Анатолій Степанович (2001 -2009 р.р.)
-                     Гирич Сергій Васильович (2009р.- 20.01.2017 р.р.).
-                          Головатий Роман Ярославович (20.04.2017р. - 30.07.2017 р.р.)
-                          Жовнір Григорій Богданович (08.02.2018р. - 16.02.2021р.р.)
-                          Гирич Сергій Васильович (17.02.2021р.- по теперішній час).
 
              Крім них, на посадах суддів Личаківського (Червоноармійського) районного суду м. Львова в різний час працювали: Мота П.І., Лісна В.С., Покотілова М.С., Осинковський Й.В., Дем’яновський Г.С., Макаров Ю.М., Тимчишин М.Й., Зубарєва К.П., Кушперук А.З., Баєв І.А., Нікітін Ю.І., Заплатинський В.Б., Гарасимчук Р.П., Гловацький І.Ю., Танечник І.І., Волоско І.Р., Тенета Р.В., Гончарук Л.Я., Стародуб О.П., Гірник Т.А., Мартинишин Я.М., Лакомська Ж.І., Шеремета Г.І.
 
         Указом Президента України від 19 лютого 2002 року внесено зміни до Мережі та кількісного складу суддів місцевих судів, затверджених Указом Президента України від 20 серпня 2001 року N 641, та визначено кількісний склад суддів Личаківського районного суду м. Львова – 10 суддів.
 
            На даний час на посадах суддів Личаківського районного суду м. Львова працюють: Гирич С.В.,  Леньо С.І., Мармаш В.Я., Стрепко Н.Л. , Жовнір Г.Б., Нор Н.В., Головатий Р.Я., Грицко Р.Р., Рудаков Д.І., Яворський С.Й.
 
           В апараті суду працює  37 працівників, із них 22 державних службовців.